Toelating Zorginstellingen

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Toelating Zorginstellingen is een onderdeel van het CIBG. Een van de taken is het afgeven van toelatingen aan instellingen die deze op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (Wtzi) moeten hebben.

Deze website geeft een overzicht van toegelaten instellingen. Maar dit is géén volledig overzicht van instellingen die medische zorg verlenen. Redenen daarvoor zijn het toepassingsbereik van de wet, de administratieve verwerking van de gegevens en de tijd die deze verwerking in beslag neemt.

De volgende instellingen treft u niet aan op de site van de WTZi:

  1. Instellingen die van rechtswege als toegelaten zijn aangemerkt (bijvoorbeeld huisartsen die alleen werken en maatschappen van huisartsen), instellingen voor mondzorg (tandartsen en tandcentra), voor paramedische zorg (zoals diëtisten, oefentherapie Mensendieck en Cesar), voor de uitleen van verpleegartikelen (groene kruis winkels en andere uitleeninstellingen) en behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening (zoals psychologen).
  2. Instellingen die voor het leveren van zorg geen toelating nodig hebben (zoals militaire zorginstellingen en gezondheidscentra).
  3. Instellingen die geen verzekerde zorg leveren (zorg die niet verzekerd is op grond van de Algemene wet bijzondere ziektekosten of de Zorgverzekeringswet, bijvoorbeeld klinieken voor cosmetische chirurgie).

Verder is de informatie op de Wtzi-site niet op elk moment actueel vanwege de doorlooptijd. Tussen de datum waarop TZi de toelating verleent en het moment waarop deze gegevens op de site staan, zit een periode van ongeveer twee weken.

Ook komt het regelmatig voor dat een instelling vergeet een wijziging in de toelating door te geven (bijvoorbeeld een naamswijziging, adreswijzing, fusie, locatie-uitbreiding). Op de site blijft dan de verouderde informatie staan.

Bent u vergeten wijzigingen in uw toelating door te geven of is uw toelating ook na de hierboven genoemde doorlooptijd van twee weken niet actueel? Meldt u dit dan telefonisch (070 - 3405178). Of neem contact op viainfowtzi@minvws.nl.

Responsible disclosure

Ontdekt u een zwakke plek in een van de ict-systemen van de Rijksoverheid? Laat het weten voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt, zodat de Rijksoverheid eerst maatregelen kan treffen. Dit heet responsible disclosure. E-mail uw bevindingen naarresponsibledisclosure@rijksoverheid.nl.