Toelating Zorginstellingen

U heeft een wijziging op uw WTZi-toelating. Voor het wijzigen van een toelating is het belangrijk dat u de juiste bijlagen meestuurt met de aanvraag. Uw wijziging wordt pas inhoudelijk beoordeeld als hij compleet is.

Wijziging aanvragen

Voor het aanvragen van een wijziging vult u het Aanvraagformulier wijziging toelating in en voegt u de voor uw wijziging verplichte bijlagen toe. In de toelichting bij het wijzigingsformulier (PDF | 131kB) vindt u meer informatie over het invullen van het formulier.

Verplichte bijlagen

Zoek hieronder het soort wijzing op dat u wilt aanvragen. U stuurt alleen de bij de wijzigingssoort vermelde bijlage(n) mee met het formulier. Staat uw wijziging er niet tussen? Neem dan contact op.

De naam of het adres van de instelling wijzigt

  • Uittreksel KvK met de nieuwe situatie

De instelling gaat Wlz-verblijf of Zvw-verblijf  bieden of er wijzigt iets op dit gebied

De rechtspersoon wijzigt

Door een fusie, afsplitsing, faillissement of andere redenen verandert de rechtspersoon (Stichting, NV, BV, Vereniging of Coöperatie)? 
Let op!
Uw aanvraag wordt beoordeeld als een nieuwe aanvraag.

Extra bijlage bij het oprichten van een B.V. waarbij de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder is:

De rechtspersoon wijzigt naar een niet-rechtspersoon

Door een fusie, afsplitsing, faillissement of andere reden verandert uw instelling naar een niet-rechtspersoon (een eenmanszaak, V.O.F., C.V. of Maatschap). Let op! Uw aanvraag wordt beoordeeld als een nieuwe aanvraag.

U gaat een extra categorie zorg leveren of gaat andere zorg leveren dan op de toelating staat

  • Geen bijlagen nodig

Aanvraag wijziging versturen

Heeft u de aanvraag volledig ingevuld, stuur deze dan met bijlagen naar:
Toelatingen zorginstellingen
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Zie ook