Toelating Zorginstellingen

Als u geen zorg meer aanbiedt die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg kunt u de toelating laten intrekken. Dit kan bijvoorbeeld zijn, omdat u geen afspraak (meer) heeft met zorgvezekeraar, de geleverde zorg onder andere wetgeving is gaan vallen (bijvoorbeeld jeugdwet of WMO) of in verband met failissement.

Vraag een intrekking aan via het formulier:

Als de situatie weer verandert kunt u in de toekomst opnieuw een toelating aanvragen. Als u de toelating niet laat intrekken blijft u verplicht elk jaar een maatschappelijke verantwoording in te dienen.

Zie ook