Toelating Zorginstellingen

U bent bezig met het oprichten van een nieuwe instelling die zorg gaat leveren die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Alleen met een WTZi-toelating mag uw organisatie deze zorg aanbieden. Op deze pagina vindt u informatie over hoe u deze toelating kunt aanvragen. 

Aanvragen

Voor het aanvragen van een toelating vult u het aanvraagformulier nieuwe toelating in en voegt u de verplichte bijlagen toe. Zonder deze bijlagen kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

In de toelichting vindt u informatie over het aanvraagformulier. 

Verplichte bijlagen

Welke bijlage u moet meesturen hangt onder andere af van of u een rechtspersoon bent of niet en of u wel of geen Wlz-verblijf of Zvw-verblijf biedt.

Bijlagen rechtspersonen (Stichting, NV, BV, Vereniging of Coöperatie).

  • Statuten transparantie-eisen. Deze moeten voldoen aan de eisen zoals genoemd in het Uitvoeringsbesluit WTZi.
    U mag de concept-statuten meesturen. Na beoordeling informeert het CIBG u of ze aan de transparantie-eisen voldoen of u ze moet aanpassen. U moet de akte daarna wel door de notaris laten passeren; een toelating wordt pas afgegeven op basis van de definitieve statuten;
  • Verklaring transparantie-eisen rechtspersonen.

Extra bijlage bij Wlz- of Zvw-verblijf:

Extra bijlage voor een B.V. waar de aandeelhouder de enige bestuurder is:
Verklaring Samenstelling toezichthoudend orgaan 

Bijlagen niet-rechtspersonen (Eenmanszaak, vof, cv of Maatschap)

Extra bijlage bij Wlz- of Zvw-verblijf:

Aanvraag versturen

Heeft u de aanvraag volledig ingevuld, stuur deze dan samen met de bijlagen naar:

Toelatingen zorginstellingen
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een WTZi-toelating voor uw zorginstelling.

Behandeling aanvraag


Vanaf het moment dat de aanvraag compleet bij ons binnen is, handelen wij een aanvraag meestal tussen de 4 á 5 weken af. Er geldt een wettelijk maximum van 8 weken. Heel soms is er langer dan 8 weken nodig. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hier op tijd over geinformeerd. De behandeling mag dan tot maximaal 16 weken worden verlengd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de wet- en regelgeving rond WTZi-toelatingen?
Aan de rechterkant van deze pagina staan enkele bronnen waar u meer informatie kunt vinden over de wetten en regels rond toelating van zorginstellingen. 

Zie ook