Toelating Zorginstellingen

U bent bezig met het oprichten van een nieuwe instelling die zorg gaat leveren die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Alleen met een WTZi-toelating mag uw organisatie deze zorg aanbieden. Op deze pagina vindt u informatie over hoe u deze toelating kunt aanvragen. 

Aanvragen

Voor het aanvragen van een toelating vult u het aanvraagformulier nieuwe toelating (PDF | 290kB) in en voegt u de verplichte bijlagen toe. Zonder deze bijlagen kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.

In de toelichting bij het aanvraagformulier (PDF | 115kB) vindt u informatie over het aanvraagformulier. 

Verplichte bijlagen

Welke bijlage u moet meesturen hangt onder andere af van of u een rechtspersoon bent of niet en of u wel of geen Wlz-verblijf of Zvw-verblijf biedt.

Bijlagen voor rechtspersonen (Stichting, NV, BV, Vereniging of Coöperatie).

  • Statuten die voldoen aan de transparantie-eisen (PDF | 119kB) zoals genoemd in het Uitvoeringsbesluit WTZi.
    Bij uw aanvraag mag u concept-statuten meesturen. Zodra deze beoordeeld zijn, informeert het CIBG u of deze aan de transparantie-eisen voldoen, zodat u ze eventueel kunt aanpassen. U moet de akte daarna wel door de notaris laten passeren; een toelating wordt pas afgegeven op basis van de definitieve statuten;
  • Verklaring transparantie-eisen rechtspersonen (PDF | 78kB).

Extra bijlage bij Wlz- of Zvw-verblijf (PDF | 94kB):

Extra bijlage voor B.V. waar de aandeelhouder de enige bestuurder is:
Verklaring Samenstelling toezichthoudend orgaan (PDF | 70kB) 

Bijlagen voor niet-rechtspersonen (Eenmanszaak, vof, cv of Maatschap)

Extra bijlage bij Wlz- of Zvw-verblijf (PDF | 94kB):

Aanvraag versturen

Heeft u de aanvraag volledig ingevuld, stuur deze dan samen met de bijlagen naar:

Toelatingen zorginstellingen
Postbus 16114
2500 BC Den Haag

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een WTZi-toelating voor uw zorginstelling.

Behandeltermijn

Wij streven ernaar om een aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Houd echter rekening met een behandeltermijn van 8-16 weken. Dien daarom ruim voor de datum dat u met de daadwerkelijke zorgverlening begint de aanvraag in.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de wet- en regelgeving rond WTZi-toelatingen?
Aan de rechterkant van deze pagina staan enkele bronnen waar u meer informatie kunt vinden over de wetten en regels rond toelating van zorginstellingen. 

Zie ook