Toelating Zorginstellingen

De wetgeving voor plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische aandoening in een beschermende woonomgeving is gewijzigd.

Vanaf 1 januari 2015 is beschermd wonen voor mensen met een psychiatrische aandoening overgeheveld naar de WMO. Deze zorg valt daarom niet meer onder de reikwijdte van de WTZi. U kunt voor de geleverde zorg zelf afspraken maken met de gemeenten. Levert u geen zorg meer die bekostigd wordt uit de Wlz en/of Zvw? Dan kunt u uw WTZi toelating laten intrekken.