Toelating Zorginstellingen

Wat doet Toelating Zorginstellingen (TZi)?

Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) voor vergoeding in aanmerking komt.

De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt deze toelatingen, stelt regels over goed bestuur en bepaalt daarnaast in welke gevallen winst uitgekeerd mag worden. Lees meer...

Vragenlijst IGZ voor nieuwe zorgaanbieders

Nieuwe zorgaanbieders die zich inschrijven in het Handelsregister (KvK), krijgen een brief van de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) met het dringende verzoek om een digitale vragenlijst in te vullen. De aanvraag voor een toelating op grond van de WTZi staat los van deze vragenlijst. Lees meer...

Geen toelating voor ZZP`ers

Een zelfstandige zonder personeel ( ZZP`ser), ook wel de solistisch werkende zorgverlener genoemd, heeft geen WTZi-toelating nodig en komt hier ook niet in aanmerking voor. Op dit moment ontvangen wij echter regelmatig aanvragen van zzp`ers. Lees meer...

Wanneer heeft u een (gewijzigde) toelating nodig?

U moet een WTZi-toelating of wijziging aanvragen wanneer u:

  • een nieuwe instelling opricht om zorg te leveren die valt binnen de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (WLZ) en met meer dan 1 persoon zorg gaat verlenen.
  • zorg aan gaat bieden die niet in uw huidige toelating is verwerkt
  • het aantal plaatsen waarvoor u bent toegelaten wilt wijzigen
  • de naam of het adres van uw instelling gaat wijzigen